František Žák

Primiční mše svatá: 2. 7. 2016 ve 14:00 v  kostele sv. Mikuláše v Štěkni

Informace k liturgii:

  • Formulář mše svaté: O eucharistii
  • Liturgická barva: bílá
  • Eucharistická modlitba: První eucharistická modlitba
  • Kněží, jáhni a ministranti se budou převlékat v klášteře sester Congregacio Jesu v prvním patře.
  • Liturgický průvod vyjde z kláštera sester Congregacio Jesu ve Štěkni v 14:00. Prosím aby všichni byli připraveni v 13:45 kvůli instrukcím ceremonáře a seřazení průvodu.
  • Prosím kněze, aby si sebou vzali vlastní albu a štolu. Ministranti nechť si vezmou vlastní ministrantské oblečení.

Průběh odpoledne:

  • 12:30 nácvik liturgie
  • 14:00 mše svatá
  • Po skončení slavnosti jsou všichni zváni na občerstvení v areálu kláštera