Jaroslav Laštovička

Primiční mše svatá novokněze bude slavena v sobotu 2. července ve 14 hodin ve farním kostele v Jimramově. Po mši sv. jsou všichni zváni na pohoštění do prostor farní zahrady a v 19 hodin opět do kostela na adoraci a novokněžské požehnání. Podrobnější program bude upřesněn.