Jan Jurečka

Primice 6.7.2018 v Ostravě-Hrabové v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

Program:

14:30 rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu

14:45 zvonění zvonů

14:50 vychází průvod

15:00 primiční mše svatá v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské

Udělování novokněžského požehnání se bude konat v kostele po skončení mše svaté a to především mimoostravské pro hosty.

Občerstvení pro kněze a pozvané hosty se koná v restauraci Hospůdka Na Ščučím (cca 200m pěšky od kostela).

Občerstvení pro všechny přítomné bude před kostelem.

Doprava:

Vedle osobní dopravy lze využít také veřejnou dopravu, jak autobusovou tak i vlakovou. Nejbližší železniční zastávka je ve Vratimově, v Ostravě-Kunčicích a v Ostravě-Vítkovicích. Je možné také využít nádraží v Ostravě-Svinově, s dobrým připojením MHD.

Parkování:

Parkování bude umožněno na místech označených na mapce. V blízkém okolí kostela není parkování možné.

Využijte MHD: zastávka Kostelík (bus č. 27, 39, 41).

Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů a městské policie.

Informace pro kněze a jáhny:

  • Možnost převléci se do liturgického oblečení a připravit se na mši svatou bude v prostoru budovy ZŠ logopedická (budova naproti kostelu, adresa: Paskovská 92, Ostrava – Hrabová)

  • Liturgický průvod bude vycházet v 14:50 hod.

  • Prosím kněze a jáhny, aby si vzali kromě alby i štolu bílé barvy.

  • Mše svatá bude ze slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova.