Primiční mše svatá Jana Pitřince

 

Od jáhenského svěcení už nějaký ten čas uběhl, a tak Vás s velkou vděčností Bohu za dar povolání srdečně zvu na primiční mši svatou, která bude týden po kněžském svěcení naším společným díkůvzdáním Bohu za dar kněžství.

Jan Pitřinec

 

Plánovaný program primičního dne 21. května 2017

13:45      písně chval v kostele + příležitost k e svátosti smíření

14:30   mše svatá

16:00     občerstvení a přátelské setkání v prostorách kolem kostela a na farní zahradě

17:30      kulturní vložka s překvapením

19:00     Svátostné požehnání

Pozn.: Časy po mši svaté jsou orientační, podle situace se mohou trochu změnit.

 

Na občerstvení a přátelské setkání po mši svaté jste úplně všichni srdečně zváni.

 

Mapa

Zde naleznete základní přehled a možná místa k parkování.

 

Informace pro kněze, jáhny a bohoslovce

Milí kněží a jáhnové, vezměte si prosím s sebou vlastní albu a bílou štolu. Převlékání proběhne na faře (Boženy Němcové, 1).

Vás všechny, kdo se chystáte přijet, prosím, abyste mi dali vědět (nejlépe na jan.pitrinec@gmail.com), abychom mohli alespoň orientačně připravit místa v presbytáři.

 

 

Novokněžské požehnání

Novokněžské požehnání budu rád udělovat po mši svaté, chtěl bych však poprosit domácí z Kostelce i farníky z Litomyšle, aby dali přednost hostům odjinud, na obou místech budu udělovat novokněžské požehnání zvlášť:

  • Litomyšli po mších svatých v neděli 28. května.
  • v Červeném Kostelci po ranní i deváté mši svaté června o Slavnosti Seslání Ducha svatého.

 

Pokud budete mít jakýkoli důležitý dotaz :-), pište na jan.pitrinec@gmail.com.

Kdo by chtěl sledovat mši svatou na internetu, může zde.