Jan Svozilek

Svěcení: v sobotu 30. června 2018 v katedrále svatého Václava v Olomouci v 9:30
Primice: v pondělí 2. července 2018 v kostele Všech svatých v Dobromilicích v 15:00

Program:
14:30 modlitba svatého růžence v kostele
14:15 rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu
(rodný dům primicianta č. p. 104)
14:30 vychází průvod od domu primicianta
15:00 primiční mše svatá
po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění v areálu sokolovny
19:30 udělování novokněžského požehnání především pro hosty

Doprava:
Vedle osobní dopravy lze využít také veřejnou dopravu, jak autobusovou tak i
vlakovou. Při využití vlakové dopravy je třeba vzít v potaz, že nejbližší železniční
zastávka je v Doloplazích, která je vzdálena asi 2 km. Nejbližší železniční stanice je
v Nezamyslicích, která je vzdálená asi 4 km. Ne na všechny vlakové spoje navazují
autobusy.

Parkování:
Parkování bude umožněno ve středu obce. Dbejte, prosím, pokynů pověřených a
označených osob.

Informace pro kněze a jáhny:

  • Možnost převléci se do liturgického oblečení a připravit se na mši svatou bude v prostoru fary.
  • Liturgický průvod bude vycházet v 14:00 hod. a bude nejprve směřovat k domu primicianta.
  • Prosím kněze a jáhny, aby si vzali kromě alby i štolu bílé barvy.
  • Mše svatá bude v 15 hod. a bude ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje.