Jaroslav Jurka

Informace k primici:

  • Primice se bude konat 4. 7. 2018 v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči.

  • Do areálu baziliky je zákaz vjezdu. K parkování můžete využít parkoviště Nad Zámkem (viz mapka č. 2).

  • Po skončení primiční mše svaté jste všichni zváni na pohoštění, které pro vás bude připraveno na zahradě za bazilikou.

  • Pro pozvané hosty bude připraveno pohoštění v centrální jídelně na adrese Sirotčí 1341/3 Třebíč. Pro parkovaní bude možné využít některé z parkovišť v blízkosti (viz mapka č. 4, 5, 6). Pro přesun k centrální jídelně (pouze tam) bude zajištěn autobus který bude odjíždět z parkoviště Nad Zámkem (mapka č. 2)

  • Novokněžské požehnání bude po skončení primiční mše svaté uděleno pouze hromadně. Přijmout novokněžské požehnání jednotlivě bude možné od pondělí 25. 6. do soboty 30. 6. v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči vždy po skončení mše svaté.

Informace pro kněze a jáhny:

Kněží a jáhni se budou převlékat do liturgických rouch v budově Infocentra na nádvoří baziliky (skauti vás navedou). Vezměte si prosím vlastní albu a bílou štólu.