Informace pro účastníky

Primice se koná v neděli 26. 6. 2016 ve 14:30 v Telči v kostele sv. Jakuba (kostel vedle zámku s jedinou – mírně nahnutou – věží s ochozem).

Přesněji: ve 14:30 vyjde průvod z fary do kostela (vzdálenost asi 250 m). Do kostela průvod s primiciantem vstoupí přes Kyptovo náměstí.

Pro kněze a jáhny

Obléci se do liturgických rouch bude možno v kostele Jména Ježíš (jezuitském) vedle fary (kostel s dvěmi věžemi). Tam bude možno zanechat i veškeré osobní věci (kostel bude hlídán). Důležité je, kvůli instrukcím ceremonáře, dostavit se nejpozději v 14:15 do průjezdu fary (adresa: Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč).

Liturgie

Liturgická barva: bílá (prosíme kněze, aby si s sebou vzali vlastní albu a bílou štolu)
Liturgie:
Celá liturgie bude vycházet z 13. neděle v mezidobí C (kromě barvy, která bude bílá, příp. zlatá)
při mši svaté se bude recitovat III. eucharistická modlitba.
Liturgii bude kromě varhan hudebně doprovázet sbor Santini z Telče (http://www.santini-telc.cz).

Občerstvení

Po mši svaté jsou všichni účastníci primice zváni na společné občerstvení. Místo občerstvení (rautu) bude ještě upřesněno (při nejhorším na konci mše svaté v ohláškách). Při rautu bude atmosféru zpříjemňovat hudební schola z Telče.

Záznam a přenos primice

Celá primice bude audiovizuálně zaznamenávána tzv. Technickou skupinou ze Šlapanic a pokud se zadaří zajistit spolehlivé připojení k internetu, bude možné ji sledovat online na adrese, která bude včas zveřejněna. V křížové chodbě kostela by též měla být velká obrazovka, která umožní sledovat primiční mši svatou „více na vzduchu“.