O primiciantovi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jiří Janalík– V současné době jáhen brněnské diecéze. Pochází z farnosti Telč. Narodil se v roce 1978 v Dačicích. Po maturitě na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT se zaměřením na systémové programování. Po dokončení studia vykonával rok a půl civilní službu v Domově Svaté Rodiny v Praze-Liboci. Od roku 2004 až do roku 2009 pracoval jako programátor, později jako softwarový architekt a vedoucí týmu programátorů.  V roce 2009 si podal přihlášku do semináře a nastoupil do Teologického konviktu. Po absolvování oboru Katolická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a současném dokončení seminární formace byl 20. června 2015 v Brně vysvěcen na jáhna. Pro akademický rok 2015/16 byl jmenován prefektem Teologického konviktu v Olomouci.