Jiří Klos

Primice

Srdečně vás chci pozvat na primiční mši svatou, která se uskuteční v sobotu 6. 7. 2019 v 10:00 v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách.

PROGRAM

9:15 možnost se pomodlit růženec
9:50 řazení průvodu (kněží a ministranti)

10:00 začátek primiční mše svaté

Po mši svaté jsou všichni zváni na pohoštění, které bude k dispozici u ragbyového hřiště po pravé straně kostela, asi 3 min. cesty (viz mapu).

Novokněžské požehnání se bude udílet v kostele:

  • po mši svaté (pro ty, kteří se nezúčastní pohoštění),
  • ve 14:00 pro ostatní.

INFORMACE PRO KNĚZE

Prosím kněze, aby si vzali albu a štolu bílé barvy (mariánskou štolu).

Mešní formulář: Panny Marie Královny.

Kněží mohou parkovat v přilehlých ulicích poblíž kostela (dle dopravního značení), popřípadě u školy, která je vedle fary. Převlékat se budou na faře – místnost po levé straně (viz mapu).

Ministranti se budou převlékat v altánu za farou.

DALŠÍ INFORMACE

Pojedete-li vlakem, je vhodné vystoupit na stanici Ostrava – Svinov a odtud pokračoval tramvají č. 3, 4, 8 na zastávku „Mariánské náměstí“. Můžete použít také autobus č. 37 a vystoupit na zastávce „Strmá“. Odtud je kostel vzdálený asi 10 min. pěšky. Viz mapu.

Parkování pro ostatní: u obchodního centra Futurum (viz mapu) – kvůli vzdálenosti parkoviště je vhodné přijet s dostatečným časovým předstihem (min. 9:30).

Dress code

Celou primici bych rád pojal jako příjemnou a spíše méně formální oslavu. I přesto se však jedná o důležitou společenskou událost (jednu z nejdůležitějších v mém životě).

Dívky a dámy mohou dát přednost letním šatům s botami na podpatku nebo balerínami, pánové pak klasickému obleku (bez kravat a motýlků) nebo košilím se společenskými kalhotami a botami.

Vzhledem k tomu, že se místo konání primice odehrává v kostele, není vhodné se obléknout příliš vyzývavě.

Vysvětlení některých pojmů

Primice

je první mše, kterou slaví nově vysvěcený kněz. Zkrátka bude to moje první mše.

Kněžské svěcení

během kterého se z kandidátů svěcení stávají kněží. Je zařazeno za první částí mše, během které se čtou úryvky z Bible. Skládá se ze tří částí. Nejprve jsou kandidáti představeni arcibiskupovi a ten se jich ptá na ochotu zavázat se ke službě na celý život. Potom všichni prosí o přímluvu všechny svaté a nakonec arcibiskup klade kandidátům ruce na jejich hlavu a modlí se za jejich posvěcení, což je starodávný proces, kterým již Ježíšovi učedníci předávali kněžství svým pomocníkům. Totéž dělají i všichni ostatní přítomní kněží. Nakonec jsou noví kněží oblečeni do bohoslužebných rouch, je jim předán kalich s vínem a miska s hostiemi pro slavení mše. Obřad svěcení končí pozdravem s arcibiskupem a ostatními kolegy z řad kněží.

Kněz

je Boží služebník v rukou biskupa, který je vybrán z běžných lidí a pro lidi, aby jim pomáhal, hlásal vše, co Bůh lidem říká a zprostředkoval lidem dary, které Bůh pro ně připravil, když se za ně obětoval.

Mapa
https://mapy.cz/s/3tMdj
Farní stránky

http://www.farnost-marianskehory.cz/