Program primiční slavnosti

9:20 modlitba růžence pro ty, kteří se nezúčastní průvodu

(hřiště TJ Sokol)

9:25 rodičovské požehnání, žehnání primičního ornátu

(kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů a sv. Jana Boska)

9:35 vychází průvod z kaple

(krojovaní, hasiči, řeholníci, ministranti, bohoslovci, jáhni, kněží, družičky, dechová hudba, rodina)

 10:00 MŠE SVATÁ

(hřiště TJ Sokol)