Životopis

Lunak_Jiri-1

P. Jiří Luňák  se narodil 20. dubna 1983 jako nejmladší ze čtyř sourozenců manželům Josefovi a Marii Luňákovým. Už jako chlapce jej zaujala služba ministranta u oltáře. Po základní škole byl přijat na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde studoval do roku 2002. V tomto prostředí církevní školy začal prvně vnímat Pánovo volání. Po maturitě, ročním studiu jazyků a stáži studoval pět let Sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Během posledních let studia uvažoval o kněžství stále intenzivněji, což vyústilo v přijetí k ročnímu studiu v Teologickém konviktu v Olomouci a následné formaci v kněžském semináři souběžně se studiem na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po druhém ročníku pokračoval ve studiích teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde byl až do roku 2015, kdy byl vysvěcen na jáhna. Roční jáhenskou praxi vykonával na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 25. června 2016 mu arcibiskup Jan Graubner v katedrále sv. Václava v Olomouci udělil svátost kněžství.