Jiří Šůstek

Program: 
13.45 růženec v kostele

14.20 liturgický průvod ministrantů a kněží vychází od fary do kostela

14.30 mše svatá

17.00 pohoštění pro rodinu, kněze a zasvěcené osoby ve víceúčelovém sále ÚM Pozlovice
            pohoštění pro všechny ostatní na návsi

18.00 novokněžské požehnání v kostele

 

Pro kněze:

Mše sv. bude slavena ke cti Panny Marie Matky Boží a s prosbou o její ochranu, proto také liturgická slavnost bude slavena v bílé barvě, tak si prosím s sebou vezměte bílou štolu.

 

Pro dobrovolníky:

Den po primiční mši svaté, v pondělí 2. 7., se bude slavit mše sv. v 17. hodin v kostele sv. Martina za všechny dobrovolníky a ty, kteří se jakkoliv zasloužili o zdárný průběh primiční slavnosti. Následovat bude pohoštění ve víceúčelovém sále ÚM Pozlovice.

Mše sv. spojené s udělováním novokněžského požehnání v domovských farnostech:

Luhačovice neděle 8. 7.

Pozlovice neděle 29. 7.