Karel Dvořák

Na kněze bude vysvěcen 16. 5. 2020 v 10.00 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Primiční mši svatou bude slavit 17. 5. 2020 v 14.30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.