Kněžské svěcení v Ostravsko-Opavské diecézi

Datum: 30. 6. 2018

Čas: 9.30

Místo: katedrála Božského Spasitele v Ostravě

Svěcenci: Jan Jurečka, Václav Rylko