O primiciantovi

Martin BráchaMBprofil
se narodil 29. září 1989 jako první z pěti dětí svých rodičů. Pokřtěn byl 2. února 1992 v Nových Hradech, kde později přijal i první sv. přijímání. Po pěti letech základní školy začal navštěvovat osmileté gymnázium v Trhových Svinech, na kterém v roce 2009 odmaturoval. Po této zkoušce dospělosti se rozhodl odpovědět na Kristovo volání ke kněžství.

Studiu teologie na Karlově Univerzitě a formaci v Arcibiskupském semináři v Praze předcházel ještě rok v Teologickém konviktu v Olomouci.

30. ledna 2016 byl po dokončení studií vysvěcen v Nových Hradech na jáhna a v současné době působí v Prachaticích, kde by měl nadále působit jako kněz.

Kněžské svěcení přijme společně se spolubratry dne 25. června 2016 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích z rukou otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila.

Primiční mši svatou pak bude sloužit 1. července 2016 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech.