Pro kněze a jáhny

Primiční mše svatá bude začínat v 15.00.

Liturgický průvod vyjde ze sakristie (resp. chodby mezi sakrtistií a klášterní kaplí) přesně v 15.00. Proto prosíme kněze a jáhny, aby se dostavili nejpozději ve 14.30 a tak se stihli řádně ustrojit a soustředěně vyslechnout pokyny ceremonáře ve 14.45.

Formulář mše: O Eucharistii.

1. Eucharistická modlitba

Liturgická barva: bílá. Prosíme kněze a jáhny, aby si vzali vlastní albu a štolu.