Primiční mše svatá Michala Slaniny

Program Primice – Kobeřice 2017

Přede mši svatou:

10:25 Rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu (doma)

10:30 Modlitba růžence v kostele

10:40 Průvod do kostela z domu primicianta

11:00 Primiční mše sv.

Po mši svaté:

13:00 Zahájení Primiční oslavy

14:00 Novokněžské požehnání na hřišti TJ Sokol

16:00 Vystoupeni skupiny HaDr

22:00 Ukončení Primiční slavnosti a úklid

Jáhen Michal Slanina

Topolová 8/325, Kobeřice