KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Ak by ste sa chceli v sobotu 22. júna zúčastniť kňazskej vysviacky v Brne a nemáte možnosť dostať sa tam po vlastnej ose, je možnosť ísť autobusmi, ktoré budú vychádzať z Dolných Lovčíc a zo Zavara v sobotu v skorých ranných hodinách. Prihlásiť sa je možné mailom na adrese hana.kolenova@gmail.com.