PROGRAM SLÁVNOSTI

PRIESTRANSTVO PRI ZVONICI

PIATOK 28. JÚNA

15.00 – 16.30  Primičná svätá omša zo sviatku Božského Srdca Ježišovho

KOSTOL SVÄTÉHO GORAZDA

ŠTVRTOK 27. JÚNA

18.00 – Vešpery z vigílie slávnosti Božského Srdca Ježišovho

18.15 – Eucharistická adorácia (tichá)

18.45 – Eucharistická adorácia (moderovaná)

19.15 – Spievané litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a slávnostné požehnanie

PIATOK 28. JÚNA

14.00 – 14.40 – Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

14.40 – Žehnanie primičného ornátu a rodičovské požehnanie

14.55 – Odchod liturgického sprievodu k oltáru

cca 16.45 – 17.30 Individuálne* novokňazské požehnanie

KULTÚRNY DOM

PIATOK 28. JÚNA

od 16.45 Občerstvenie a spoločenský program

* Individuálne novokňazské požehnanie je určené tzv. „cezpoľným“. Farníkom z Lovčíc, Zavara a Siladíc rád udelím toto individuálne požehnanie po svätých omšiach v nasledujúcich dňoch.