Ondřej Poštulka

Svěcení:
V sobotu 30. června 2018 v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9:30 hod.

Primice:
V sobotu 7. července 2018 v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách v 10:30 hod. Primiční průvod bude vycházet od kostela sv. Jiljí do farního kostela Navštívení Panny Marie (viz. mapka).

Program:
10:15 Rodičovské požehnání a žehnání primičního ornátu v kostele sv. Jiljí.
10:20 Řazení průvodu před kostelem sv. Jiljí.
10:30 SPOLEČNÝ ZAČÁTEK PRIMIČNÍ SLAVNOSTI
– Odchod průvodu od kostela sv. Jiljí
11:00 Primiční mše svatá ve farním kostele Navštívení Panny Marie

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni do farního areálu na oběd,
občerstvení a pokračování slavnosti!!!

15:00-16:00 Individuální novokněžské požehnání v kostele sv. Jiljí.
22:00 Ukončení primiční slavnosti.

Pro kněze:
Formulář mše svaté bude mariánský, proto pro liturgii bude použita bílá barva, prosíme kněze, aby si sebou vzali albu a bílou štolu. Kněží se budou oblékat v kostele sv. Jiljí (vedle fary, viz mapka). Liturgický průvod bude vycházet od kostela sv. Jiljí v 10:30 hod.

Parkování:
Je umožněno na parkovišti naproti farnímu úřadu.

Těším se na společné setkání. Jste srdečně zváni!
Ondřej Poštulka

Mapa:

Kostel navštívení Panny Marie:

Fara: