Pavel Fořt

Primiční mši svatou bude sloužit Pavel Fořt v neděli 7. srpna 2016 v 14.00 v kostele Zvěstování Páně v premonstrátském klášteře Teplá.

Liturgická barva mše sv.: bílá.