Rudolf Hušek

Svěcení: 6. 8. 2016 v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích v 10 hodin.

Primice: 7. 8. 2016 v kostele sv. Michaela archanděla v Záhoří u Písku v 15 hodin.

Další informace naleznete zde.