Informace pro hosty

Mše sv. bude v neděli 7. srpna 2016 v 15 hodin.

Parkování: zdarma přímo u kostela

Liturgická barva: bílá

Mešní formulář: s dovolením diecézního biskupa „Za kněze“

Převlékání: duchovní na faře, ministranti v sakristii

Pohoštění: pro všechny účastníky na farním dvoře

Osobní novokněžské požehnání: v 17.30 v kostele