Tomáš Marada

Program primice:

  • 14.30 růženec
  • 15.00 mše svatá

Po mši požehnání pokrmů a zahájení pohoštění na farní zahradě pro všechny. 

Novokněžské požehnání se pak bude udělovat v kostele. 

Formulář mše: Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Kněží a jáhni se budou převlékat na faře, prosíme vezměte si sebou alby a bílé štoly.