Vojtěch Zahrádka

Program:

14:30 růženec

14:45 řazení lit. průvodu před farou

14:55 lit. průvod odchází z fary

15:00 mše sv.

17:15 pohoštění pro rodinu, kněze, jáhny, ministrany a pozvané v Centrální školní jídelně Třebíč na adrese Sirotčí 1341/3 Třebíč.

Novokněžské požehnání bude po skončení primiční mše svaté uděleno pouze hromadně. Přijmout novokněžské požehnání jednotlivě bude možné  v

Informace pro kněze a jáhny:

Kněží a jáhni se budou převlékat do liturgických rouch na faře. Vezměte si prosím vlastní albu a bílou štólu.