Informace k liturgii

Primice se koná ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí (staré Ústí na náměstí) o slavnosti Petra a Pavla 29.6.2016 od 15:30 hodin.

Liturgický průvod bude vycházet v 15:30 ze školy vedle kostela, kde se budou převlékat kněží, jáhni a ministranti. Zároveň prosím, aby všichni byli připraveni již 15:15 kvůli instrukcím ceremonáře a seřazení průvodu.

Barva této slavnostní liturgie je červená.  (Prosím kněze, aby si s sebou vzali vlastní albu a červenou štolu) Ministranti nchť si vezmou vlastní ministrantské oblečení.

Pro ty, kdo se z kapacitních důvodů nevejdou do kostela budou před kostelm připraveny lavičky a dvě televize. Z tohoto důvodu bude polovina náměstí uzavřena pro dopravu.

Po skončení slavnosti jsou všichni zváni na občerstvení na farní zahradě vedle kostela.