Dominik Kovář

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Svěcení se uskuteční v sobotu 26. června 2021 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Z důvodu vládních nařízení je kapacita v katedrále omezená a bude pouze na vstupenky. Ale místa před katedrálou je také dost 🙂 Proto každého z Vás rád uvidím i na svěcení v Olomouci.

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ

Primiční mše proběhne, dá-li Pán, v sobotu 3. července 2021 v 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku. Bude zajištěn přímý přenos v Tv Noe pro nemocné a ty, kteří se nebudou moci zúčastnit.

Informace pro kněze a jáhny

Milí kněží a jáhnové, vezměte si prosím s sebou vlastní albu a bílou (mariánskou) štolu. Převlékání bude v novém farním centru v Lidečku u kostela.

Ubytování

Pokud byste chtěli v Lidečku přespat před, nebo po primiční mši sv., bude to možné (vše, dle aktuálních opatření vlády):  

 • v případě zájmu o ubytování pište na email: kovardom@seznam.cz.
 • prosím, abyste se ozvali nejpozději do neděle 6. června. Čím dřív, tím líp 🙂

Parkování

 • Rodina novokněze, kněží, jáhni – budou parkovat u kulturního domu v Lidečku a na blízkých parkovištích. Pořadatelé Vás rádi navedou.
 • Ostatní účastníci primice budou taktéž moci zaparkovat 🙂 Parkování bude řízeno pořadatelskou službou na dalších místech obce.

Pro ty, kteří přijedou na primici vlakem:

 • Ze směru Praha, Olomouc, Hranice na Moravě – je možno přijet rychlíkem do stanice Horní Lideč, kde přestoupíte na vlak ve směru Vsetín a vrátíte se o jednu zastávku zpět. Název zastávky pro výstup je Lidečko ves.
 • Ze směru Brno, Staré Město u Uh. Hradiště, Uherský Brod, – příjezd do Horní Lidče přes Bylnici a přestup na vlak ve směru Vsetín. Název zastávky pro výstup je Lidečko ves.
 • Ze směru Valašské Meziříčí, Vsetín doporučuji osobní vlaky na Horní Lideč. Název zastávky pro výstup je Lidečko ves.

Pozvání k pohoštění

Všichni řeholníci, řeholnice, bohoslovci, jáhni, kněží a rodina novokněze jsou zváni po skončení primiční mše k pohoštění do kulturního domu v Lidečku.

A všichni, opravdu všichni, kteří do Lidečka přijedou z blízka i z dálky, a samozřejmě i místní jsou zváni na pohoštění na farní zahradu v Lidečku. Přijďte, prosím, opravdu všichni.

Novokněžské požehnání

Novokněžské požehnání budu rád udělovat po mši svaté asi od 18.00 u hlavního vchodu do kulturního domu v Lidečku. Je určeno hlavně pro ty, kteří přijedou z dálky a nebudou mít další příležitost se se mnou setkat při děkovných mších svatých.

DĚKOVNÉ MŠE SVATÉ

 • v Lidečku v kostele sv. Kateřiny v neděli 4. července v 7.00 a 10.00. (po mších sv. bude udělováno novokněžské požehnání)
 • v Horní Lidči v kostele sv. Václava v neděli 4. července v 8.30. (po mši sv. bude udělováno novokněžské požehnání)
 • v Bílovicích u Uherského Hradiště v úterý 6. července v 15.00 v zámeckém parku
 • na Svatém Hostýně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v neděli 11. července v 15.15 (po skončení mše na Hostýně bude připraveno malé pohoštění pro kněze, jáhny, bohoslovce a rodinu v Jurkovičově sále)

Na každého z Vás se moc těším a prosím o modlitby.