Dominik Kovář

Primiční mše svatá se, dá-li Pán, uskuteční v sobotu 3. července 2021 v 15.00 na prostranství u kostela sv. Kateřiny v Lidečku.