Filip Hochman

Primiční mše svatá v pondělí 5. července 2021 v Kyjově

Program primice:

14:00 růženec

14:45 rodičovské požehnání ve farním kostele

14:50 vychází liturgický průvod z farního kostela

15:00 primiční mše sv. na náměstí

Informace:

Mše sv. bude přenášena živě na TV NOE.

Po mši sv. jsou všichni zváni na občerstvení.

Pro „přespolní“ bude novokněz udělovat novokněžské požehnání po mši sv. ve farním kostele.

Informace pro kněze a jáhny:

Formulář primiční mše svaté bude ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Prosím, vezměte si štolu bílé barvy.

Kněží, jáhni, bohoslovci a ministranti se budou oblékat ve farním kostele, odkud vyjde ve 14:50 liturgický průvod.

Mapa:

Novokněžské požehnání pro kyjovské farníky:

V Kyjově budu sloužit tři dopolední mše sv. v neděli 11. 7. 2021, po kterých budu udělovat novokněžské požehnání pro kyjovské farníky, proto, prosím, v den primice nechte tuto možnost pro „přespolní“.