František Čech

Primice: 23. 6. 2019 od 15:00 v chrámu sv. Bartoloměje, Kolín

Program:
Chrám sv. Bartoloměje:
14:15 – 14:50 – možnost přistoupit ke sv. zpovědi
15:00 – mše svatá (Duchovenstvo nechť si přinese ornát/štolu bílé barvy.)

Městský společenský dům:
cca 16:45 – 23:00 – společenská zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Barbecue

Praktické informace

Dostupná parkoviště se v Kolíně nachází na Karlově náměstí a v blízkém okolí centra (viz odkaz) a bývají v neděli bez poplatků. Město Kolín je také pohodlně dostupné po železnici. Trasu z Hlavního nádraží ke chrámu sv. Bartoloměje naleznete zde. Cesta vám zabere cca 20 minut pěší chůze.

Protože při primiční mši svaté budou koncelebrovat také kněží ze zahraničí, bude část mešních textů v latinském jazyce. Abyste se mohli plně účastnit liturgie, můžete využít následující videa ke studiu zpěvů Svatý, svatý a Otčenáš.

kontakt: frantisek.cech@email.cz