František Filip

Odkaz ke sledování primiční mše svaté

Parkování

Parkovat je možné i v ulicích kolem kostela a na náměstí, ale větší kapacitu mají pouze parkoviště zaznačená na mapě. Od parkoviště za městkým úřadem vede průchod k Tyršovu náměstí.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.2246088&y=50.0007225&z=18&source=base&id=1723481

Informace pro kněze, jáhny, bohoslovce a ministranty

Příprava na mši svatou a převlékání proběhne na faře, která se nachází vedle kostela v ulici Záměstí. Z fary bude také vycházet liturgický průvod do kostela.

Prosíme kněze a jáhny, aby si s sebou vzali bílou (mariánskou) štólu.

Informace k programu.

Primiční mše svatá v kostele sv. Františka začíná v 15.00. Pro věřící ji bude možné sledovat také na velkoplošné obrazovce, která bude umístěna na farní zahradě na straně od kostela.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění, které bude připraveno na farní zahradě z obou stran fary.

Novokněžské požehnání bude udělováno v kostele.

kontaktní email: filipfrantisek@centrum.cz