František Šary

Primiční mše svatá v sobotu 9. července 2022 v Lidečku

Program primice:

Začátek primice v 15:00.

Místo primice: Lidečko u farního kostela sv. Kateřiny.

Parkování: Na vyhrazených a označených parkovacích místech po celé obci.

Informace pro kněze a jáhny: Srdečně Vás zvu ke koncelebraci. Přineste si prosím vlastní albu a bílou mariánskou štolu.

Program primiční slavnosti v Lidečku

sobota 9. července 2022

14.20 – rodičovské požehnání v budově obecního úřadu

14.35 – vychází průvod od obecního úřadu

– možnost svátosti smíření (v kostele a za kostelem)

– modlitba růžence před tribunou u kostela (pro ty, kteří nepůjdou v průvodu)

14.50 – žehnání primičního ornátu v kostele

14.55 – vychází liturgický průvod z kostela (ministranti, bohoslovci, jáhni a kněží)

15.00 – primiční mše svatá (u kostela sv. Kateřiny v Lidečku)

18.00 – udělování novokněžského požehnání (v kostele)

Pohoštění po primiční mši svaté:

• pohoštění pro kněze, jáhny, řeholnice, řeholníky, bohoslovce, pozvané hosty a rodinu v kulturním domě v Lidečku

• pohoštění a veselice pro všechny lidi dobré vůle na farní zahradě u farního centra

MAPA LIDEČKA S MÍSTEM KONÁNÍ PRIMICE