Jakub Lasák

Velmi rád spolu s Vámi prožiji tyto dvě významné životní události.

Primiční mše svatá, kterou budu sloužit 2. července 2020 ve farním kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu a která bude votivní k Duchu Svatému, bude mít následující časový sled.

1500      otevření kostela

1530      modlitba růžence

1610      hudební pásmo scholičky

1650      žehnání ornátu v kostele

1700      primiční mše svatá

1830      hudební pásmo scholy a udělování novokněžského požehnání pro přespolní

Informace pro kněze a jáhny

Kněží a jáhni se budou převlékat v knihovně Pastoračního centra sv. Jana Pavla II. Po převlečení mohou odcházet do kostela, kde budou organizátory postupně usazování. Toto se však netýká hlavních koncelebrantů a hlavních jáhnů, kteří půjdou v průvodu. Prosím kněze a jáhny, aby si vzali s sebou červenou štolu a aby přijeli s dostatečným předstihem.

Informace pro bohoslovce a ministranty

Bohoslovci a ministranti se budou převlékat v sakristii a půjdou ve vstupním průvodu. Po dobu mše svaté budou v mariánské kapli, která jim bude vyhrazena.

Občerstvení

Pro kněze, jáhny, ministranty, řeholní sestry, rodinu, sbor, scholu a scholičku bude občerstvení přichystáno v Pastoračním centru sv. Jana Pavla II. Pro ostatní návštěvníky bohoslužby bude občerstvení přichystáno kolem kostela Svatého Ducha.

Parkování

V okolí kostela Svatého Ducha se nachází několik možností k zaparkování. Můžete zaparkovat přímo před kostelem, avšak upozorňuji, že toto parkoviště je placené do 1800. Cena za parkování stojí cca. 5 Kč, – / 1 hod. Parkovat můžete v areálu za kostelem nebo na přilehlých parkovištích u bytových jednotek (viz. mapa).

Kontakt

Mgr. Jakub Lasák, jáhen

Bílovecká 50, 721 00 Ostrava-Svinov

Mobil: 607799320

Email: jlasak@doo.cz