Jakub Lasák

Velmi rád spolu s Vámi prožiji tyto dvě významné životní události a prosím Vás o modlitbu.

Podle vládních nařízení bude moci být na kněžském svěcení naplněna kapacita katedrály do 1000 lidí bez rozestupů. Povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách vláda nařídila do 1. července, to znamená, že na primiční mši svaté již roušku mít nemusíte. Prosím Vás ale, abyste nadále sledovali situaci, neboť ta se může měnit.

Primiční mše svatá, kterou budu sloužit 2. července 2020 ve farním kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu a která bude votivní k Duchu Svatému, bude mít následující časový sled.

1500      otevření kostela

1530      modlitba růžence

1610      hudební pásmo scholičky

1650      žehnání ornátu v kostele

1700      primiční mše svatá

1830      hudební pásmo scholy a udělování novokněžského požehnání pro přespolní

Informace pro kněze a jáhny

Kněží a jáhni se budou převlékat v knihovně Pastoračního centra sv. Jana Pavla II. Po převlečení mohou odcházet do kostela, kde budou organizátory postupně usazování. V 16 hodin a 50 minut bude probíhat v kostele žehnání primičního ornátu, proto prosím všechny přisluhující, aby již v tuto dobu byli přítomni v kostele. Prosím kněze a jáhny, aby si vzali s sebou štolu červené barvy a aby přijeli s dostatečným předstihem.

Informace pro bohoslovce a ministranty

Bohoslovci a ministranti se budou převlékat v sakristii a půjdou ve vstupním průvodu. Po dobu mše svaté budou v mariánské kapli, která jim bude vyhrazena.

Občerstvení

Pro kněze, jáhny, bohoslovce, řeholní sestry a rodinu primicianta, bude občerstvení přichystáno v Pastoračním centru sv. Jana Pavla II. Pro ostatní návštěvníky bohoslužby bude občerstvení přichystáno kolem kostela Svatého Ducha.

Parkování

V okolí kostela Svatého Ducha se nachází několik možností k zaparkování. Můžete zaparkovat přímo před kostelem, avšak upozorňuji, že toto parkoviště je placené do 1800. Cena za parkování stojí cca. 5 Kč, – / 1 hod. Parkovat můžete v areálu za kostelem nebo na přilehlých parkovištích u bytových jednotek (viz. mapa). Prosím, abyste přijeli s dostatečným předstihem.

Další informace

Po mši svaté bude možnost přijmout novokněžské požehnání, ovšem prosím místní farníky, aby umožnili přijmout toto požehnání nejprve lidem, kteří přijeli z větší vzdálenosti. Primiciant bude ve farním kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu sloužit v neděli 12. července mše svaté v 8 a v 10 hodin a po nich bude farníkům udělovat novokněžské požehnání. Ve farnosti Ostrava-Svinov bude děkovná mše svatá v neděli 6. září 2020.

Kontakt

Mgr. Jakub Lasák, jáhen

Bílovecká 50, 721 00 Ostrava-Svinov

Mobil: 607799320

Email: jlasak@doo.cz