Jan Faltýnek

Primice

ne 30. 6. 2019 v 15:00, Lipník nad Bečvou

Primiční mše svatá se uskuteční v neděli 30. června 2019 od 15:00 hod ve farním kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou.

UPOZORNĚNÍ: V LIPNÍKU JSOU DVA KOSTELY S PODOBNOU VĚŽÍ.

Farní kostel sv. Jakuba (má zelenou střešní krytinu) naleznete na ulici Křižkovského nedaleko zvonice.

Kostel sv. Františka Serafínského (v areálu bývalého piaristického kláštera).

Program primiční slavnosti

14.20–14.50  Příprava kněží a ministrantů na faře

14.30–14.55  Modlitba růžence v kostele sv. Jakuba

14.50  Řazení průvodu na farním dvoře

14.55  Organizační pokyny v kostele sv. Jakuba

Průvod do kostela za zvuku uvítací fanfáry

15.00 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ (mešní formulář: O Duchu Svatém)

Půlhodiny po mši svaté udílení novokněžského požehnání (nejprve pro daleko dojíždějící a spěchající). Místo bude určeno v ohláškách na konci mše sv.

Při příležitosti primiční mše svaté můžete při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.

Po mši svaté PROGRAM v Meditační zahradě – občerstvení a posezení, k poslechu hraje cimbálová muzika Okybača.

POKYNY PRO KNĚZE A JÁHNY:

Kněží a jáhni se budou převlékat do liturgických rouch na faře (Křižkovského 67/5).

Prosíme, vezměte si s sebou bílou albu a červenou štolu.

Kvůli instrukcím ceremonáře se dostavte nejpozději do 14:45 do prostoru farního dvora.

POKYNY PRO MINISTRANTY:

Ministranti se budou převlékat do liturgických rouch v místnostech fary.

Kvůli instrukcím ceremonáře se dostavte nejpozději do 14:45 do prostoru farního dvora.

(Ministranti, kteří mají hlavní službu při mši sv., se dostaví ve 14:15 k poslednímu nácviku.)

PARKOVÁNÍ

Parkování bude umožněno kolem centra města a na přilehlých parkovištích. Z kapacitních důvodů se snažte dojet na místo co nejdříve. Dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů. Místní a hosty z nedaleka, znalé městských lokalit, prosíme, aby uvolnili bližší místa hostům z větší dálky.