Jaroslav Mrňa

Primice

so 29. 6. 2019 ve 14:00, Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše

Program primiční slavnosti

13:15 – modlitba růžence v kostele sv. Mikuláše
13:45 – řazení průvodu na farním dvoře a organizační pokyny (Náměstí č.p. 16/18)
13:55 – odchod průvodu do kostela sv. Mikuláše

14:00 – primiční mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla

cca 20 min. po mši svaté – udílení novokněžského požehnání – místo bude upřesněno v ohláškách po mši sv.

Raut na farním dvoře pro pozvané hosty (kněží, jáhni, bohoslovci, ministranti, rodina a příbuzní, osobně pozvaní novoknězem), pro všechny ostatní bude zajištěno malé občerstvení před kostelem sv. Mikuláše

Praktické informace

– prosím kněze, aby si přivezli bílou albu a červenou štolu 

– kněží se budou převlékat na faře, ministranti v sakristii kostela sv. Mikuláše)

– možnost parkování přímo na náměstí, na označených parkovištích kolem náměstí, nejlépe však na neupraveném velkém parkovišti dostupném z ulic Pod Strání a Ostrůvek (viz mapka) – s parkováním budou pomáhat organizátoři