Jiří Dyčka

Drazí přátelé,
vítám Vás na stránkách, kde najdete všechny informace k mému kněžskému svěcení a k primici v Blansku. Nemusím asi dlouze vysvětlovat, že stále ještě přesně nevíme, jak budou moci obě akce proběhnout.
Pro mě osobně je důležité, že kněžské svěcení bude. Nevím, kolik z vás bude moci být u toho jinak než online, ale to nijak neumenšuje tento můj životní krok, který jsem rád, že sdílíte spolu se mnou.
Ohledně primice se již delší čas těším na to, že to může být taková slavnost společenství. Uvidíme, jak to aktuální situace dovolí, ale třeba o to větší příležitost může být využít i jiné možnosti setkání – a tak například budu rád, když se nebudete bát ozvat, abychom se domluvili a potkali se osobně.
A to nejpodstatnější, o co při tom všem jde, je, že Bůh je živý! On je opravdu přítomný i dnes a stojí za to Mu dát i celý život. Tak věřím, že se společně vzájemně povzbudíme v této základní pravdě a oslavíme to, že Bůh je živý.
Chci Vám všem také moc poděkovat za modlitby. Opravdu si toho vážím a i já na Vás všechny pamatuji ve svých modlitbách.

Nejpozději v sobotu 12. 6. se zde objeví aktuální informace. Všechny níže uvedené informace tedy mohou být změněny.

Na kněze budu vysvěcen 19. 6. 2021 v 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Primice proběhne 26. 6. 2021 ve 14:00 v Blansku u kostela sv. Martina.

Program primiční slavnosti

od 13:00 příležitost ke svátosti smíření
13:30 modlitba růžence
14:00 primiční mše svatá
16:00 novokněžské požehnání a příležitost k osobnímu setkání v kostele
19:00 modlitba – chvály a adorace se skupinou Live 4G
20:00 slavnostní požehnání

V neděli 27. 6. budu sloužit obě farní mše svaté (7:00 a 8:45), po kterých bude novokněžské požehnání a příležitost k osobnímu setkání pro všechny farníky.
V úterý 29. 6. budu sloužit děkovnou mši svatou na Petrově v 17:30.


Budu opravdu velmi rád, pokud po mši svaté přijmete pozvání na pohoštění a na společné strávení celého odpoledne. Zváni jsou opravdu všichni. Celý slavnostní den bude zakončený společnou modlitbou, ve které se ještě jednou společně zaměříme na Toho, kvůli kterému se to vše může dít.

Kněží, jáhni, bohoslovci a ministranti se přede mší svatou připraví a převléknou v kostele sv. Martina. Prosím kněze a jáhny, aby si vzali štólu červené barvy. Mše svatá bude slavena jako votivní k Duchu svatému.

Svěcení, primiční mše svaté i večer chval budou přenášeny také online na YouTube. Odkazy budou včas doplněny.

Celý program se uskuteční v areálu fary u kostela sv. Martina v Blansku na adrese Komenského 14.

Parkování Nebude možné v ulicích v blízkosti kostela, proto prosíme využijte parkování v areálu Správy a údržby silnic (Komenského 1685/2).
Bez omezení lze využít jiná větší parkoviště ve městě, např. nejbližší u Billy (ul. Svitavská 2307/16), která je od kostela vzdálena asi 400m.
Ke kostelu se pak dostanete pěšky po ulici Komenského.

Náhradní termín

V případě, pokud by nebylo možné primici uskutečnit v původním termínu, jsme zvolili náhradní termín na sobotu 28. 8. 2021 s tím, že by se vše přesunulo na tuto sobotu a neděli. Aktuální informace budou včas upřesněny.

Kontakt

Jiří Dyčka
dycka.jiri@gmail.com
608 837 159
Palackého 1773/7, Blansko 678 01

Případně se můžete obrátit na mého bráchu:
Ondra Dyčka
ondradycka@gmail.com

Záznam z jáhenského svěcení: