Jiří Dyčka

Z rozhodnutí otce biskupa nebudu letos svěcený na kněze a nadále zůstávám v jáhenské službě.

Jiří Dyčka