Karel Dvořák

Plánovaný program primičního dne 28. června 2020

14:00 varhanní půlhodina s Petrem Jiříčkem + příležitost ke svátosti smíření

14:30 mše svatá

16:00 Slavnost na farní zahradě*

  • Společný začátek
  • kapela The Cousins (cca 18:00)

Pozn.: Časy po mši svaté jsou orientační, podle situace se mohou trochu změnit.

* V případě špatného počasí bude oslava přesunuta do Lidového domu (najdete na mapě).

Na občerstvení a přátelské setkání po mši svaté jste úplně všichni srdečně zváni.

Mapa

Zde naleznete základní přehled a možná místa k parkování.

Informace pro kněze, jáhny a bohoslovce

Milí kněží a jáhnové, vezměte si prosím s sebou vlastní albu a bílou štolu. Převlékání proběhne v horním sále fary (Šantovo náměstí 183).

Vás všechny, kdo se chystáte přijet, prosím, abyste mi dali vědět do 20.6. (nejlépe na kareldvorak@email.cz), abychom mohli alespoň orientačně připravit místa v presbytáři.

Ministranti se budou oblékat v sakristii kostela.

Novokněžské požehnání

Novokněžské požehnání budu rád udělovat po mši svaté na farní zahradě, chtěl bych však poprosit všechny domácí z Litomyšle, aby dali přednost hostům odjinud. Vám Litomyšlákům udělím novokněžské požehnání při jedné z dalších nedělních mší svatých.

Pokud budete mít jakýkoli důležitý dotaz, pište na kareldvorak@email.cz.

Kdo by chtěl sledovat mši svatou na internetu, může zde.

Toalety najdete v přízemí i v patře na faře. Vše je dobře označeno.