Lukáš Gelnar

Primiční mše svatá v neděli 26. června 2022 na Velehradě

Program primice:

14:00 – 14:45 možnost zpovědi (ve zpovědnicích v  bazilice)

14:00 – setkání v kapli na klášteře u sester CM (rodina, hlavní koncelebranti a spolužáci kněží)

14:15 – výstav Nejsvětější svátosti

14:30 – rodičovské požehnání

14:30 – růženec v bazilice

14:30 – 14:35 slavnostní rozeznění zvonů

14:35 – seskupení průvodu (krojovaní, hasiči, ministranti, dechovka a kněží)

14:45 – průvod z kláštera

14:50 – průvod ke vstupu baziliky

15:00 – začátek mše svaté

17:30 – 19:00 novokněžské požehnání v bazilice

Místo primice: na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Informace pro kněze a jáhny: Srdečně Vás zvu ke koncelebraci. Přineste si prosím vlastní albu. Štoly vám budou rozdány.

Po primiční mši svaté, jste srdečně zváni na pohoštění s cimbálovkou a dechovkou na Nádvoří mezi bazilikou a ambitem.

Primiční brožura:

Význam a symbolika pozvánky.

Děkovné mše svaté:

3. 7. Ostrava Třebovice

10. 7. Valašské Klobouky

17. 7. Valašské Klobouky