Lukáš Mocek

Primice

ne 30. 6. 2019 v 15:00

Ostrava – Třebovice, Třebovický park

Program

14:15 modlitba růžence v Třebovickém parku

14:20 zahájení obřadů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích (pro jáhny, kněze, ministranty a rodinu)

cca 14:40 navazuje liturgický průvod z kostela do Třebovického parku

15:00 primiční mše svatá v parku

16.30 doprovodný program, možnost přistoupit k novokněžskému požehnání

20.00 konec programu

Vzhledem k pravděpodobnému počasí doporučuji pokrývku hlavy či deštník proti Slunci 🙂

Informace pro kněze, jáhny a ministranty

Kněží a jáhnové se budou převlékat na faře v Ostravě-Třebovicích, pak se na zahájení obřadů v 14.20 přesunou do kostela. Po mši svaté se budeme vracet zpátky k faře a kostelu.

Ministranti a bohoslovci se budou převlékat v kostele.      

Kněží, vezměte si s sebou k liturgii vlastní albu a širokou bílou štolu (případně mariánskou).

Formulář mše svaté bude z votivní mše k Panně Marii.

Zahájení obřadů bude v kostele vedle fary 14.20. Prosím, přijeďte včas.

K parkování osobních automobilů kněží a jáhnů je vyhrazeno parkoviště vedle farního úřadu v Ostravě-Třebovicích, v případě zaplnění vás organizátoři nasměrují do přilehlé ulice V Mešníku a Na Valech

U Třebovického parku, ani na hlavní ulici Třebovická nelze parkovat!

Parkování