Doprava

mapa
Mapa

1 Kostel sv. Václava – farní kostel v blízkosti Náměstí MikulovKostel_Vaclav

Adresa fary: Kostelní náměstí 3, Mikulov

Parkování:

  • na Náměstí a Kostelním náměstí je pěší zóna, kam není vjezd povolen
  • využijte přilehlá placená parkoviště a přilehlé ulice s parkovacími místy a jiná parkoviště pro vás časově i fyzicky dostupná

Kněží, jáhni, ministranti:

  • převlékání v budově fary u kostela sv. Václava po levé straně
  • liturgická barva: BÍLÁ
  • řazení průvodu na farní zahradě, odchod průvodu ve 14.50

Družičky:

  • odchází s průvodem z farní zahrady ve 14.50

2 Hotel Zámeček MikulovHotel_Zamecek_Mikulov

Po skončení primiční slavnosti v kostele zvu všechny přítomné na drobné občerstvení do areálu Hotelu Zámeček Mikulov.

Parkovacích míst u Hotelu Zámeček Mikulov je dostatek. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

Cesta z kostela sv. Václava k Hotelu Zámeček Mikulov

 
O primiciantovi

Úvod