Martin Mokrý

Primiční mši svatou můžete také sledovat online zde:

https://youtu.be/nqWJjdSoKfg

INFORMACE K PRIMICI

BLANSKO 27. 6. 2020 – 15:30

  1. Parkování – v areálu Správy a údržby silnic (Komenského 1685/2)
  2. Farní kostel sv. Martina – převlékání a příprava – pro kněze, jáhny
                                                        a ministranty
  3. Farní dvůr – primiční mše svatá
  4. Katolický dům a hřiště Orla – pohoštění po mši sv. – pro všechny

Parkování

Nebude možné parkovat v ulicích v blízkosti kostela, proto prosíme využijte parkování v areálu Správy a údržby silnic (Komenského 1685/2). Upozornění: parkoviště bude otevřené od 14:00 do 20:00 (do této doby je nutné je opustit).

Bez omezení lze využít jiná větší parkoviště ve městě, např. nejbližší u Billy (ul. Svitavská 2307/16), která je od kostela vzdálena asi 400m.

Ke kostelu se pak dostanete pěšky po ulici Komenského.

Přede mší svatou

Kněží, jáhni, bohoslovci a ministranti se přede mší sv. připraví a převléknou v kostele sv. Martina. Prosíme kněze a jáhny, aby si vzali štólu zelené barvy. 

V 15:30 vyjdeme průvodem z kostela na farní dvůr, kde se bude konat primiční mše svatá.

Kněží a jáhni budou mít vyhrazená místa na pravé straně vedle pódia (při pohledu na oltář), bohoslovci a ministranti na levé straně.

Po mši svaté

Průvodem se opět vrátíme do kostela. Prosíme, aby se všichni co nejdříve převlékli a poté opouštěli kostel podle pokynů pořadatelů (bočním východem přes tzv. dětskou kapli, napravo od presbytáře), protože po skončení mše bude v kostele primiciant udělovat novokněžské požehnání – zejména
ne-blanenským účastníkům primice.

Po skončení mše svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění, které se koná v areálu Katolického domu a orelského hřiště, které jsou naproti kostelu přes silnici.