Michal Staufčík

Primiční mše svatá v sobotu 10. července 2021 ve Starém Městě.

Program primiční slavnosti:

od 14:00-14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Svatého)

14:15 odchod průvodu od domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700)

od 14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, kteří se nezúčastní průvodu

15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy)

Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.

Možnost navštívit Památník Velké Moravy, vyhlídkovou věž kostela, jezuitský sklep.

18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého)

Informace pro kněze a jáhny:

Formulář primiční mše svaté bude O Ježíši Kristu, nejvyšším a věčném knězi (O eucharistii B). Prosím, vezměte si štolu bílé barvy.