Michal Staufčík

Primiční mše svatá v sobotu 10. července 2021 ve Starém Městě.

Program primiční slavnosti:

od 14:00-14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Svatého)

14:15 rodičovské požehnání a průvod od domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700)

od 14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, kteří se nezúčastní průvodu

15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy)

Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.

Možnost navštívit Památník Velké Moravy, vyhlídkovou věž kostela, jezuitský sklep.

17:30 novokněžské požehnání (kostel Ducha Svatého)

18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého)


Informace pro kněze a jáhny:

Formulář primiční mše svaté bude O Ježíši Kristu, nejvyšším a věčném knězi (O eucharistii B). Prosím, vezměte si albu a štolu bílé barvy.

Kněží, jáhni a bohoslovci mají k dispozici šatnu (památník Velké Moravy), která bude hlídána a také parkoviště (viz mapa).


Informace pro krojované

Zveme srdečně všechny, kteří chtějí přijít v kroji, k domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700), kde se od 14:00 začne řadit průvod.


Mapa


Děkovné mše svaté s novokněžským požehnáním

11.července v 7:00; 8:45; 10:30 ve Valašských Kloboukách

14. července v 17:00 v Huštěnovicích

18. července v 7:30 Tichov; 8:30 Lačnov; 10:30 Študlov

20. července v 6:30 Staré Město u Uherského Hradiště (kostel sv. Michaela)