Michal Staufčík

Primiční mše svatá v sobotu 10. července 2021 ve Starém Městě.

Program primiční slavnosti:

od 14:00-14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Svatého)

14:15 řazení průvodu, rodičovské požehnání a odchod průvod od domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700): ministranti, uniformy (hasiči, orly…), krojovaní, řeholníci, jáhni, kněží, družičky, novokněz, rodina.

od 14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, kteří se nezúčastní průvodu

15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy)

Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.

Možnost navštívit Památník Velké Moravy, vyhlídkovou věž kostela, jezuitský sklep.

17:30 novokněžské požehnání (kostel Ducha Svatého)

18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého)


Informace pro kněze a jáhny:

Formulář primiční mše svaté bude O Ježíši Kristu, nejvyšším a věčném knězi (O eucharistii B). Prosím, vezměte si albu a štolu bílé barvy.

Kněží, jáhni a bohoslovci mají k dispozici šatnu (památník Velké Moravy), která bude hlídána a také parkoviště (viz mapa).

Kněze, jáhny, bohoslovce zveme také do průvodu od domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700), který se začne řadit od 14:15.Informace pro ministranty

Zveme také ministranty, kteří se mohou zúčastnit průvodu od domu primicianta. Průvod se začne řadit od 14:15.


Informace pro řeholníky a řeholnice

Řeholníci budou mít rezervována místa na náměstí a také je zveme do průvodu od domu primicianta (14:15).


Informace pro krojované

Zveme srdečně všechny, kteří chtějí přijít v kroji, k domu primicianta, kde se od 14:15 začne řadit průvod.


Možnost získání plnomocných odpustků

Za splnění obvyklých podmínek je možné účastní na primiční mši svaté získat plnomocné odpustky.

Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky:
1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém;
2. vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den);
3. týž den přistoupit k eucharistii;
4. modlitba na úmysl Svatého otce;
vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků (účast na primiční/děkovné mši svaté).


Mapa


Děkovné mše svaté s novokněžským požehnáním

11.července v 7:00; 8:45; 10:30 ve Valašských Kloboukách (možnost získat plnomocné odpustky)

14. července v 17:00 v Huštěnovicích

18. července v 7:30 Tichov; 8:30 Lačnov; 10:30 Študlov (možnost získat plnomocné odpustky)

20. července v 6:30 Staré Město u Uherského Hradiště (kostel sv. Michaela)

24. července v 18:00 (s nedělní platností) Staré Město u Uherského Hradiště (kostel sv. Michaela)