Milan Maštera

Organizační pokyny k primiční mši svaté

kostel Nejsvětější Trojice, Vyškov-Dědice (GPS 49.2945864N, 16.9777783E)

neděle 28. června 2020 v 15.00

Program

  • 14.00 příležitost ke svaté zpovědi
  • 14.00 modlitba růžence
  • 15.00 mše svatá
  • 16.30 občerstvení pro všechny přítomné v areálu fary a charity
  • 17.15 novokněžské požehnání a gratulace pro přespolní před kostelem

Parkování

Kněží, jáhni a bohoslovci budou mít vyhrazené parkování v okolí náměstí Svobody. (GPS 49.2928094N, 16.9794125E)

Ostatním hostům doporučujeme zaparkovat na parkovišti vedle posádkového domu armády cca 900 m od kostela. (GPS 49.2872572N, 16.9826614E)

Svátost smíření a plnomocné odpustky

S primiční mší svatou je spojena možnost získat plnomocné odpustky. Podmínkou je přijetí svátosti smíření, svatého přijímání a modlitba na úmysly svatého otce. Proto bude možnost přede mší svatou od 14.00 do 14.45 přijmout svátost smíření. Bude k dispozici více zpovědníků, ale prosíme, přijďte v předstihu, aby se zpovídající kněží mohli včas připravit ke slavení mše svaté.

Informace pro kněze a jáhny

Prosíme kněze a jáhny, aby si vzali s sebou zelenou štolu a aby přijeli s dostatečným předstihem. Kněží a jáhni se budou převlékat na faře. Po převlečení zaujmou místa v kostele.

Informace pro bohoslovce a ministranty

Bohoslovci a ministranti se budou převlékat v sakristii kostela. Po převlečení zaujmou místa v kostele.

Organizace mše svaté

Mše svatá bude slavena v kostele Nejsvětější Trojice.

Na přilehlém prostranství bude umístěna velkoplošná obrazovka pro ty, kdo se z kapacitních důvodů do kostela nedostanou. Prosíme, vezměte si s sebou stoličky na sednutí.

Mši svatou můžete také sledovat v přímém přenosu na youtube. Odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=-oWhEg1Rrhg

Občerstvení

Všichni hosté jsou po mši svaté zváni na občerstvení, které bude připraveno na dvoře fary a charity.

Mapa

kontaktní email: milan.mastera93@gmail.com