Milan Maštera


Informace k organizaci obou slavností budou upřesněny.

S primiční slavností budou spojeny nemalé výdaje. Pokud byste chtěli tuto akci podpořit, své dary můžete zasílat na účet: 2346382033/0800.

kontaktní email: milan.mastera93@gmail.com