Milan Werl

Primiční mše svatá v neděli 27. června 2021 v Brně-Obřanech

Program primiční slavnosti:

od 13:00 příležitost ke svaté zpovědi (prostranství kolem kostela sv. Václava)

13:20 modlitba růžence (venkovní oltář)

13:50 vychází liturgický průvod z areálu fary

14:00 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ (venkovní oltář)

Po mši sv. jsou všichni srdečně zváni na občerstvení ve dvorním traktu areálu fary.

15:45 novokněžské požehnání a gratulace pro přespolní (kostel sv. Václava)

Informace pro kněze a jáhny:

Formulář primiční mše svaté bude z památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Prosím, vezměte si štolu bílé barvy.

Kněží, jáhni, bohoslovci a ministranti se budou oblékat v označené místnosti v areálu fary, odkud vyjde ve 13:50 liturgický průvod.

Doprava a parkování:

Od Hlavního nádraží v Brně jezdí tramvaj č. 4 každých 10 minut na zastávku Obřanský most (viz mapa).

Parkování bude zajištěno v areálu orlovny od 13:00 do 19:30 (viz mapa). Parkovacích míst je ale omezené množství a parkování v Brně-Obřanech je všeobecně obtížné. Dále je možné zaparkovat poblíž trasy tramvaje č. 4 a do Obřan přijet městskou dopravou.

Mapa:
Zde je záznam svěcení ze dne 19. 6. 2021.