DOLNÉ LOVČICE

Dolné Lovčice sú obec na Slovensku v okrese Trnava. K 31. decembru 2018 tu žilo 758 obyvateľov. Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Stred obce leží vo výške 135 m n. m. Východná časť chotára je rovina na nive Blavy a Dudváhu, Západná časť s mocnými uloženinami spraše sa rozprestiera na svahu Trnavskej pahorkatiny.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1292, keď ju Michal, syn komesa Bacha daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI INFERI LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy. V pečati je na modrom štíte čerieslo a lemeš, pod ktorým je kytička so štyrmi stonkami ďateliny ako dôkaz poľnohospodárskeho charakteru obce. Terajší názov Dolné Lovčice sa datuje od roku 1920.

V obci sa nacházda baroková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z druhej polovice 18. storočia, zvonica zo začiatku 20. storočia. Centrom duchovného života v obci je rímsko-katolícky kostol svätého Gorazda, ktorý vznikol prestavbou jedného z pavilónov materskej školy v roku 1994 . Viac informácií o minulosti a súčasnosti obce nájdete na stránkach https://www.obec-dolnelovcice.sk/