LITURGICKÉ INFORMÁCIE

LITURGICKÉ TEXTY A TEXTY PIESNÍ

Svätá omša bude v slovenskom a (čiastočne) v českom jazyku. Liturgické texty, odpovede ako aj texty piesní je možné stiahnuť v jedinom dokumente:

Texty sú k dispozícii i v talianskom jazyku:

KŇAZI, BOHOSLOVCI A MINIŠTRANTI

Zázemie pre kňazov, bohoslovcov a asistenciu (sakristia) je v sále „u Gorazda“ (č. 2). Miništranti si liturgické oblečenie prinesú so sebou.

Kňazi sa do liturgických odevov prezliekajú v kostole (č. 2).

Koncelebrujúcich kňazov prosíme, aby si so sebou priniesli albu a štólu bielej farby.

Kvôli inštrukciám ceremoniára sa prosím do kostola dostavte najneskôr do 14.45.

Formulár svätej omše bude zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

MOŽNOSŤ UBYTOVANIA

Ak by mal niekto záujem o prespanie, kontaktujte ma prosím mailom (miroslav.kulifaj@gmail.com) alebo telefonicky (+420776620578) Je potreba vziať si so sebou karimatku a spacák.