O PRIMICIANTOVI

Miro sa narodil 28. januára 1983 v Trnave ako najstarší zo súrodencov, ktorých počet sa zastavil na čísle štyri. Detstvo prežil v Siladiciach, kde začal navštevovať základnú školu a tiež miništrovať v miestnom kostolíku. Siladice mu prirástli k srdcu a detstvo strávené v dedinke pri Váhu sa mu natrvalo a nezmazateľným spôsobom zapísalo do pamäte. Už vtedy uvažoval o tom, že sa raz stane kňazom. To však ešte netušil, aká dlhá cesta k tomu povedie…

Podstatnú časť detstva strávil v Dolných Lovčiciach, kam sa  s rodičmi a sestrou Lenkou presťahovali v roku 1992. Po skončení základnej školy v Zavare nastúpil tak trochu proti vlastnej vôli na Obchodnú akadémiu v Trnave. S „Malým Rímom“ je tak navždy spojené krásne obdobie dospievania, nových priateľstiev i prvých lások :). Túžba po kňazstve v tomto období ustúpila ďaleko do pozadia.

Po maturite sa rozhodol pre vysokoškolské štúdium prekvapivých oborov a viac-menej šťastnou náhodou objavil možnosť štúdia v Českej republike. V roku 2001 nastúpil na Fakultu sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, kde vyštudoval obor Mediální studia a žurnalistika a na Filozofickú fakultu, kde absolvoval magisterské štúdium Talianskeho jazyka a literatúry. Po jeho skončení začal pracovať v súkromnom sektore ako administratívny pracovník, neskôr ako teamleader. Prekrásne roky štúdia i prvých pracovných skúseností ho už natrvalo spojili s Brnom, ktoré sa mu stalo skutočným druhým domovom.

V práci – napriek tomu, že ho bavila – si začal uvedomovať, že predstava, ktorú má o svojom povolaní, je trochu iná. Ozval sa Boží hlas a myšlienka na kňazstvo sa vrátila. Už nie ako zidealizovaná detská predstava, ale ako zrelá úvaha dospelého muža. Stať sa kňazom však znamenalo znovu sa vrátiť do školských lavíc. V roku 2012 preto nastupuje formáciu v Arcibiskupskom kňazskom seminári a zároveň štúdium teológie na Cyrilometodejskej teologickej fakulte Unvierzity Palackého v Olomouci a neskôr na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme. 22. júna 2018 prijal z rúk diecézneho biskupa Mons. ThLic. Vojtecha Cikrleho diakonskú vysviacku v brnianskej katedrále svätých Petra a Pavla. A práve v tejto katedrálnej farnosti bol ustanovený ako diakon na ročnú pastoračnú službu a po kňazskej vysviacke 22. júna 2019 ako kaplán do Hodonína. Medzi jeho záujmy patrí architektúra, literatúra, cudzie jazyky, história a gastronómia 🙂 Zo športov hlavne turistika, cyklistika a plávanie.