PROGRAM SLÁVNOSTI

PRIESTRANSTVO PRI ZVONICI

PIATOK 28. JÚNA

15.00 – 16.30  PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA

KOSTOL SVÄTÉHO GORAZDA

ŠTVRTOK 27. JÚNA

18.00 – Vešpery z vigílie slávnosti Božského Srdca Ježišovho

18.15 – Eucharistická adorácia (tichá)

18.45 – Eucharistická adorácia (moderovaná)

19.15 – Spievané litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a slávnostné požehnanie

PIATOK 28. JÚNA

14.00 – 14.40 – Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

14.40 – Žehnanie primičného ornátu a rodičovské požehnanie

14.55 – Odchod liturgického sprievodu z kostola k oltáru

16.30 – 17.15 cca – Individuálne požehnanie cezpoľným *

( * Individuálne novokňazské požehnanie sa bude udeľovať v Dolných Lovčiciach po sv. omši v nedeľu 30. júna o 8.00 h a v Zavare o 10.30 h. )

KULTÚRNY DOM

PIATOK 28. JÚNA

od 16.30 – Občerstvenie a spoločenský program