Pavel Kasal

Primiční mše svatá v neděli 26. června 2022 v Českých Budějovicích

Program primice:

Začátek primice bude upřesněn.

Místo primice: v Českých Budějovicích v klášteře Obětování Panny Marie.

Děkovná mše svatá bude v sobotu 2. července 2022 v Kamenném Újezdu v 10:00.

Podrobnější informace budou v blízké době doplněny.