Štěpán Jiří Novák, OPraem.

Primiční mše svatá v neděli 3. července 2022 v Nové Říši

Milí přátelé,
srdečně vás zveme ke slavení primiční bohoslužby v neděli 3. července 2022 v Nové Říši.
Zde najdete organizační pokyny.

Program

13,45-14,50 – příležitost ke svátosti smíření v kostele
14,10 – odchod od kostela k domu primicianta
14,25 – modlitba růžence v kostele
14,30 – obřady u domu a průvod
14,55 – Veni Creator Spiritus v kostele
15,00 – primiční mše svatá

po mši svaté – pohoštění před kostelem pro všechny 
cca 20 minut po mši – udělování individuálního novokněžského požehnání v kostele

Mapka 

Kromě parkovišť a jednosměrky na náměstí je možno parkovat i v areálu kláštera (vjezd z ul. Staroříšská)

Vchod do kláštera (oblékání kněží, jáhnů a ministrantů)

Rodný dům primicianta (průvod vyjde z domu ve 14.30)

Kostel sv. Petra a Pavla (místo primiční mše svaté)

Pohoštění po mši svaté před kostelem

Příjezd a parkování

Prosíme o včasný příjezd. Parkování bude umožněno na volných parkovacích místech na náměstí a po levé straně jednosměrky na náměstí. V případě zaplnění parkovacích míst na náměstí, prosím, parkujte v přilehlých ulicích za předpokladu, že necháte volný průjezd. Neparkujte podél ulice Březinova a na náměstí mimo vyznačená parkoviště (kromě jednosměrky). Tudy půjde průvod.

Účast kněží, řeholníků a řeholnic

Formulář primiční mše svaté bude „O Božím milosrdenství“. Kněží si ke koncelebraci proto s sebou vezmou albu a bílou štolu. Stejně tak jáhni.
Kněží, jáhni a ministranti se budou chystat v klášteře. 
Řeholníci a řeholnice, kteří se primice zúčastní, budou mít v kostele vyhrazené místo k sezení.

Průvod z domu primicianta

Ve 14:30 vyjde průvod z domu primicianta (Březinova 248). 
Z kláštera k domu primicianta se vyjde nejpozději ve 14:10 (ministranti, kněží, jáhni,…). 
Do průvodu zveme také hasiče, krojované i družičky a mládence.
Pokud někdo z kněží, jáhnů, hasičů, krojovaných, družiček nebo mládenců nebude moci jít v průvodu ze zdravotních, časových nebo jiných důvodů, připojí se k průvodu před kostelem.

Po mši svaté

Jste všichni srdečně zváni na pohoštění, které bude připravené na prostranství před kostelem. 
Po mši svaté se budou kněží, jáhni, ministranti, krojovaní, družičky a mládenci fotografovat s primiciantem v klášteře.
Přibližně 20 minut po skončení mše svaté bude novokněz udělovat individuální novokněžské požehnání v kostele.

Formulář účasti
https://forms.gle/tg3so53rCDgfpqG66

Těším se na setkání s vámi. Zároveň se těším na společné slavení primiční mše svaté.
Štěpán Jirka Novák