Štěpán Trčka

Primice

ne 23. 6. 2019 ve 14:30

kostel Božího těla, Slavonice

Program

13:55 modlitba růžence

14:30 primiční mše svatá v poutním kostele Božího Těla

cca 16:00 navazuje eucharistický průvod

cca 16:45 svátostné požehnání ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Informace pro kněze, jáhny a ministranty

Kněží, jáhnové a ministranti se budou převlékat v sakristii nebo na prostranství před vstupem do sakristie poutního kostela. Osobní věci odloží do připravených košů, které budou v průběhu eucharistického průvodu převezeny na faru, kde se převlečou po svátostném požehnání.

Kněží, vezměte si s sebou k liturgii vlastní albu a širokou bílou štolu. Formulář mše svaté bude ze slavnosti Těla a Krve Páně. Řazení liturgického průvodu bude ve 14:20 na příjezdové cestě ke kostelu. Prosím, přijeďte včas.

Parkoviště

K parkování osobních automobilů je vyhrazen areál zemědělského družstva. Vjezd je možný ze silnice směřující na Český Rudolec (za železničním přejezdem první odbočka vpravo). U poutního kostela nelze parkovat! Děkuji za pochopení.